2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; kamu 2024’te 1 trilyon 6 milyar 903 milyon liralık yatırım yapacak. En fazla yatırım ise 318 milyar 905 milyon lira ile ulaştırma haberleşme sektörlerinde olacak.

12’nci Kalkınma Planı ve 2024-2026 Orta Vadeli Programı ve 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

2024 Yılı Yatırım Programı’nda; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi.

Yatırım Programı’nda 12. Kalkınma Planında öngörülen projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile toplumsal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeler önceliklendirildi.

KAMU 1 TRİLYON 6 MİLYAR 903 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPACAK

2024 yılında Yatırım Programı’nda yer alan 3 bin 799 adedi ana proje olmak üzere 12 bin 41 adet projeye toplam 1 trilyon 6 milyar 903 milyon lira ödenek tahsis edildi. Kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL olup söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı ise 1 trilyon 6 milyar 903 milyon lira olacak.

2024 yılında Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1 trilyon 6 milyar 903 milyon TL’lik yatırımın yüzde 71,5’i merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 27’si KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,5’u ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi planlandı.

Programa göre; deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verildi. Bu projeler kapsamındaki 2024 yılı ödeneklerinin yaklaşık yüzde 28’i eğitim sektörüne, yüzde 23’ü sağlık sektörüne, yüzde 13’ü ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrıldı.

EN YÜKSEK YATIRIM ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE OLACAK

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 1 trilyon 6 milyar 903 milyon TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. 2024 yılında ulaştırma sektörü yatırımları için yüzde 162 artışla 318 milyar 905 milyon TL ödenek tahsis edildi. Eğitim sektörü yatırımları için ise 2024 yılında yüzde 147 artışla 150 milyar 786 milyon TL ödenek tahsis edildi.

2024 Yatırım Programı’na göre; kamu, madencilik sektörüne 106 milyar TL, tarım sektörüne 101 milyar TL, sağlık sektörüne 94.5 milyar TL, enerji sektörüne 75.6 milyar TL, imalat sektörüne 15.6 milyar TL, turizm sektörüne ise 2 milyar TL’lik yatırım yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir